Softver

Softver

Softver

– Instalacija, podešavanje i održavanje operativnih sistema i sistemskog sofvera
– Instalacija i otklanjanje kvarova u radu aplikativnog softvera
– Uklanjanje virusa, Malware-a, Spyware-a i instalacija i održavanje antivirusnih rešenja